Thursday, April 7, 2011

Revista Entre Líneas abril


Sumario:

Dos poemas de Ernesto Ravelo / 3
Un cuento de Margarita Polo / 5
Un poema de Pedro Pablo Pérez/ 14
Un cuento de Marlene López Huerta / 15
Un poema de Daniel Montoly/ 18
Nota cultural/ 20